NOVÉ STRÁNKY

SLOVNÍČEK odborných pojmů

Ne každý se musí vyznat v počítačové či internetové terminologii, proto připojujeme stručný přehled a vysvětlení často používaných pojmů. Pokud je nějaké slovo v této problematice, kterému nerozumíte a nenalezli jste ho zde, napište nám ho (promptně Vám ho vysvětlíme a pro ostatní tento termín na této stránce zveřejníme.


CMS systém

Zkratka vychází z anglického "Content Management System". Jednoduše by se dala vysvětlit jako program pro správu webové aplikace bez znalosti tvorby www stránek či programování.
doména
Doména je označení pro slovo či sousloví, které dává jméno vašim stránkám. Pokud se vaše firma jmenuje např. truhlářství Novák a chcete mít své stránky, budete pravděpodobně potřebovat doménu "www.truhlarstvi-novak.cz", popř. "www.novak-truhlarstvi.cz". Tyto domény se nazývají domény 2.řádu a jsou zpoplatněny. Jejich pronájem se platí většinou na rok. více informací o doménách získáte zde
DTP
Zkratka znamená v angličtině DeskTop Publishing a termín vystihuje širokou škálu grafické práce na počítači - od vektorové či bitmapové grafiky, sazbu prospektů, katalogů, elektronické publikování. Obecně se termín užívá i v oblasti tiskové - sítotisku, tamtpotisku, apod..
e-mail
Jedná se vlastně o zprávu či dopis v elektronické podobě (uživatelé si je posílají z počítače na počítač, či z mobilu na mobil). Zpráva může obsahovat širokou škálu příloh - grafické, či hudební soubory, prezentace, apod..
e-shop
E-shop je elektronický obchod, na němž nákupy probíhají pouze prostřednictvím internetu. Velkou výhodou oproti klasickému kamennému obchodu je to, že obchodník nemusí platit prodavače, nájem či nezbytné věci jako je světlo, teplo v kameném obchodě, stačí jen zakoupit webový prostor a e-shop..
flash
Flash je typ grafického souboru používaný převážně na www stránky či na prezentace. Vyznačuje se většinou pohyblivým obsahem. Používá se nejčastěji do reklamních banerů, široká škála jeho použití však umožňuje i kopmletní výrobu www stránek v programu Flash.
formulář
Formulář na internetu je obdoba klasického papírového formuláře. Většinou se používá pro získání údajů od uživatelů, po vyplnění se obsah zpravidla pošle na server, jenž si vyplněná data uloží do databáze. Formulářů se užívá třeba při vyplnění kontaktních údajů na e-shopech. Věnujte velkou pozornost, kde a komu formuláře vyplňujete a vždy si dobře pročtěte smluvní ujednání. Vaše data by snadno mohla být zneužita.
link - odkaz
Link neboli odkaz znamená textový řetězec či obrázek, který má funkci propojení s jinými stránkami či s jinými částmi stránek.. To znamená, že když na link kliknete, tak se většinou ve vašem prohlížeči dostanete na jiné stránky (popř. se otevře nové okno s novými stránkami). Všechny linky by měly bý na stránkách dobře zvýrazněné..
pop3 server
Jedná se o server příchozí pošty. Zjednodušeně by se dalo říct, že než zpráva doputuje k Vám do přijaté pošty, zastaví se na tomto serveru. Tam zůstane do té chvíle, než pustíte počítač, a než si jí něj stáhne Váš lokální poštovní program. Uživatelé jsou většinou vyzváni, aby při nastavení účtu u svých poštovních programů (outlook, windows mail, thunderbird apod..) zadali přesnou adresu pop3 serveru pro výběr pošty.
prohlížeč
Prohlížeč je program ve Vašem počítači, který slouží především na brouzdání po internetu. Mezi nejčastější prohlížeče patří Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator či Opera.
server
Termín "server" by se dal volně pojmenovat jako centrální počítač v síti. Jedná-li se o síť firemní, slouží server ke shroměžďování dat, ochraně sítě, poště, apod.. Jedná-li se o server internetový, pak se většinou používá pro uložení webových prezentací, či databází, informačních systémů a také pro poštovní servery.
skype
Komunikační program pro bezplatné volání přes internet. Každý uživatel připojený na internet může volat zdarma po celém světě jinému uživateli na internet. Lze také volat na pevné linky či mobilní telefony, ale již za pevné tarify, které jsou oproti běžným tarifům zdejších operátorů podstatně levnější..
smtp server
Obdoba pop3 serveru. SMTP server je server pro odchozí poštu. Než se Vaše zpráva vydá na poštovní server adresáta, zastaví se na SMTP serveru. Uživatelé jsou většinou vyzváni, aby při nastavení účtu u svých poštovních programů (outlook, windows mail, thunderbird apod..) zadali přesnou adresu smtp serveru pro výběr pošty.
spam
Spam znamená jednoduše nevyžádaná zpráva. Přijde-li Vám do schránky zpráva, kterou nečekáte a od neznámého adresáta, většinou Vám zpráva něco nabízí, jedná se pravděpodobně o spam. Většina poštovních programů je vybavena tzv. antispamopvými opatřeními. Ačkoli rozesílání spamů je v ČR nezákonné, je tento negativní jev elektronické komunikace velice rozšířený.
soubor
Soubor (file) je jakýkoli dokument vytvořený v počítači. Může se jednat o obrázek, text, leták, video, písničku, či cokoli jiného.. Více o souborech v následující záložce..
typ souborů
Každý soubor v počítači má svůj specifický typ, který na PC poznáte většinou podle přípony (přípona je zobrazována většinou za názvem ouboru a tečkou a většinou má 3 písmena). Nejčastější typy souborů: jpg (popř. bmp, png, tif, gif) - bitmapové obrázky, pdf - soubory vygenrované pro přehrávač Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení třeba zde, cdr, ai - vektorové obrázky vytvořené v programech Adobe Illustrátor či Corel Draw, psd, cpt, xcf - grafické dokumenty složené v několika vrstvách vytvořené v programech Photoshop, Photopaint či Gimp, doc, xls, ppt, pps - dokumenty vytvořené většinou MS Office, indd, qxd,zdrojové dokumenty nasázené v programech Adobe Indesign, Quark Pres, fla - zdrojový soubor pro flash, swf - výstupní formát flashe použitý na www stránkách..
složka
Složka neboli adreář označuje termín pro několik souborů. Složka nemá žádnou příponu a slouží pro třídění a rychlejší práci se soubory. Jakákoli složka může mít své podsložky a i ty se mohou dále dělit. Počet souborů či podsložek ve složce není omezený.
url, url adresa
Zkratka znamená "Uniform Resource Locator". Tento termín užíváme pro přesnou adresu internetové stránky (např. http://www.nove-stranky.cz). url adresu píšeme nejčastěji do tzv. adresní řádky v prohlížeči. Po jejím napsání stiskneme Enter a pokud stránka s touto url adresou existuje, během chvilky nám jí projhlížeš zobrazí v hlavním okně.
webhosting
Pokud máte www stránky ve Vašem počítači a chcete je vystavit světu, budete pravděpodobně potřebovat webhosting. V podstatě to znamená, že Vám nějaká firma poskytne na svém počítači (který je spuštěn 24 hodin denně) prostor, na který zmíněné stránky umístíte. Z jejich počítače se potom stránky načítají jednotlivým návštěvníkům.
weblog, blog
Tento termín by se dal volně přeložit jako internetový zápisník. Díky neexistujícím hranicím internetu dnes může každý publikovat své názory. Hodně informačních serverů tuto službu svým čtenářům umožňuje naprosto zdarma. Jeden z nejznámějších českých blogerů - Ostravak také vzešel z anonymních řad čtenářů.
webmaster
Webmaster je člověk, který dopodrobna zná zdrojový kód Vašich stránek a je schopen podle Vašich požadavků stránky kdykoli opravit, inovovat, či mazat. Většinou se jedná o někoho, kdo Vám stránky vyráběl.